Zde jsme pro vás přidali informace týkající se bezpečného pohybu v areálu Kurovického lomu. Tyto bezpečnostní podmínky naleznete i u vstupu do lomu, nicméně je vhodné se s nimi seznámit už před samotným rozhodnutím k nám vyrazit.

Pohybujete se v okolí vody - co dělat a co nedělat

 

Pohybujete se v okolí včel - co dělat a co nedělat

  1. V objektu se vyskytují včely.
  2. Včela může při podráždění bodnout, doporučujeme tedy včely nijak nedráždit. Pokud se v prostoru budete pohybovat klidně a bez zbytečného hluku, vyvarujete se podráždění včel.
  3. V případě přiblížení včely se snažte nepanikařit a nedělat rychlé pohyby, nemáchat kolem sebe rukama. Pokud se ztišíte, včela velmi pravděpodobně odlétne za prací.
  4. Pokud jste alergičtí na včely, včelí bodnutí nebo včelí produkty, zvažte možná zdravotní rizika a vhodnost návštěvy, konzultujte rizika se svým lékařem a případně vezměte s sebou lékařem doporučené antialergikum.
  5.  Do objektu vstupujete na vlastní nebezpečí, včely jsou živí tvorové, kam pronikne člověk může proniknout i včela.
  6. Provozovatel nemůže nést žádnou zodpovědnost za případné včelí bodnutí či alergickou reakci na včelí bodnutí nebo kontakt s včelími produkty, které jsou v objektu přítomny.
  7. Pokud pocítíte, že Vám apiterapie nedělá dobře, okamžitě opusťte prostor a kontaktujte personál.
  8. Svým podpisem stvrzujete, že jste seznámeni s uvedenými riziky, za nezletilé je nutný souhlas zákonného zástupce.
  9. Z bezpečnostních důvodů je v objektu instalován monitorovací systém

Pohybujete se mezi ostatními účastníky - co dělat a co nedělat

To hlavní, proč lidé chodí do lomu je příroda a příroda je od přírody tichá. Proto prosím respektujte to, že každý zde hledá svůj prostor pro zklidnění, relaxaci a odpočinek a dopřejte mu ho.

Proto zde nepatří nepatří křik, pohyb na kole, odhazování odpadků a reprodukovaná hudba, či kouření.

Pohybujete se mezi chráněnými živočichy - co dělat a co nedělat

 

Napište nám